Index

CONSELL ESCOLAR

 1. FAMILIA/ALUMNAT
 2. AJUNTAMENT/AMPA
 3. CLAUSTRE
  1. EQUIP DIRECTIU
   1. DIRECCIÓ
   2. CAP D'ESTUDIS
    1. CAPS ESO
    2. CAPS FP
    3. CAP D'ESTUDIS ADJUNT
   3. COORD.PEDAGÒGIC
   4. SECRETARI
    1. PAS
  2. COORDINACIONS