REUNIONS INFORMATIVES ERASMUS +


  • La matriculació de les mobilitats Erasmus+ acaben el dia Diumenge 10 de Novembre
  • Reunió informativa al Puig: Dimecres 6 de novembre 11:30
  • Reunió informativa a La Bastida: Divendres 8 de novembre 14:00 sala B12
  • Biblioteca humana: Divendres 8 de novembre 17:00 al Centre Cívic Fondo (Santa Coloma)