Formació de "Blonde me" amb Schwarzkoft al saló d'Imatge Personal de l'Instiut les Vinyes el 22 de novembre.