Projecte educatiu:
Enllaç document


Oferta d'ensenyaments gratuïts i oferta de grups i de llocs escolars vacants en cadascun d'aquests ensenyaments.

Obligatòria 2020-2021
1 ESO LOE 89
2 ESO LOE 0
3 ESO LOE 0
4 ESO LOE 0

Batxillerat 2020-2021
1 BATXLOE 6
2 BATXLOE 6

Cicles i PFI "pendent de concretar"

Adscripció a altres centres

No estem adscrits a cap centre. Com a escoles de primària adscrites, tenim:

  • CEIP Jaume Salvatella
  • CEIP Sagrada Família
  • CEIP Primavera

Carta de compromís educatiu.
Enllaç document


Criteris d'admissió d'alumnat.
L'Institut Les Vinyes es regeix pels criteris de baremació establerts pel Departament d'Educació.

Àrea de proximitat a què pertany el centre per a cada ensenyament.
Mapa de centres educatius de ESO 

Activitats extraescolars:
Les activitats extraescolars són voluntàries, s'oferten al llarg del primer trimestre i el preu va en funció de l'alumnat que hi participi. Es descarten les activitats que no tenen un mínim de participants o les que resulten a un preu abusiu per als interessats.

Mesures i suports previstes per a l'atenció educativa de l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

L'Institut Les Vinyes col·labora amb les administracions educatives del departament d'Educació i de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en l'atenció als alumnes que així ho necessitin. També hi ha col·laboració puntual amb altres entitats de suport quan així ho determini l'administració educativa. Els dos òrgans que coordinen i regulen aquestes activitats són la Inspecció educativa i l'EAP de Santa Coloma de Gramenet.

 

Quota d'inscripció a l'AMPA:

La quota de l'AMPA són 15 euros, que cal fer efectius en el moment de la matriculació.