Curs específic per a l’ingrés als cicles de grau superior
  
                                                          
Aquests estudis permeten l’accés directe als cicles formatius de formació professional de grau superior.
Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

A l'Instinut Les Vinyes oferim l'opció cientificotècnica amb biologia i química com optatives. Les altres opcions es poden fer per IOC.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores. Les 20 hores setmanals s'imparteixen de dilluns a dijous en horari de tarda.
La distribució setmanal de les hores és:

Matèries de la part comuna
  • Comunicació en llengua catalana: 3 hores
  • Comunicació en llengua castellana: 3 hores
  • Comunicació en llengua estrangera: 5 hores
Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica  al centre (CT).
  • Química - biologia: 4 hores
Total d'hores de la part específica: 8
Tutoria: 1 hora (no avaluable)

 COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?  
Per més informació