CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic


Vine a Les Vinyes!!!
CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic
Tincions hematològiques
Microscopi de fluorescència
Microbiologia
Cultius cel•lulars
Microscopi invertit
Immunoassajos marcats
Lectura de tires d´ELISASortida Human Bodies - 27/11/19
Alumnes 1er Laboratori Clínic i Biomèdic
Visita a Medlab 2018
Alumnes de 2n de LCB visiten el congrés Medlab
Visita al Banc de Sang i Teixits 1RLCB


Tècnic en Laboratori Clínic i Biomèdic

A Les Vinyes disposem de tres laboratoris equipats amb centrífugues, microscopis òptics, micropipetes, pipetes automàtiques, autoclau, espectrofotòmetres, termociclador, incubador de cèl·lules, microscopi de fluorescència i tot tipus d’assajos per determinar paràmetres biològics. Els equips de què disposem ens permeten dur a terme pràctiques de gran qualitat en els àmbits de l’Hematologia, Microbiologia, Biologia molecular i cultius cel·lulars, Bioquímica i Tècniques instrumentals bàsiques. 

Descripció

Aquest cicle formatiu permet, l’estudi d’analítiques de mostres biològiques, interpretant i valorant els resultats obtinguts, actuant sota normes de qualitat, aplicant les regles de seguretat d’un laboratori i les mediambientals.

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores repartides en 2 cursos acadèmics amb horari de 8 a 14:30h.

Què estudiaràs?
Mòduls impartits:
 • M1: Gestió de mostres biològiques (165 h)
 • M2: Tècniques generals de laboratori (198 h)
 • M3: Biologia molecular i citogenètica (132 h)
 • M4: Anàlisi bioquímic (198 h)
 • M5: Microbiologia clínica (132 h)
 • M6: Tècniques d’anàlisis hematològic (132 h)
 • M7: Tècniques d’immnodiagnòstic (99 h)
 • M8: Fisiopatologia general (132 h)
 • M9: Formació i orientació laboral, FOL (66 h)
 • M10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
 • M11: Projecte final (231 h)
 • M12: Formació en centres de treball (449 h)
 • Anglès tècnic: integrat en els mòduls tècnics.

- Pràctiques en empresa intensives de matí
- Projecte Erasmus+ de pràctiques a l’estranger


Sortides professionals
 • Laboratoris diagnòstics
 • Bancs de sang
 • Laboratoris de salut pública
 • Laboratoris de sanitat animal
 • Unitats de reproducció assistida
 • Laboratoris d'investigació
 • Laboratoris de medicina forense
 • Marketing, ...

Sortides acadèmiques

Accés a estudis universitaris de grau relacionats amb el cicle: Infermeria, Microbiologia, Genètica, ...

 • Accés sense PAU
 • Nota d’accés a la Universitat = nota mitja del cicle
 • Reserva de places per a alumnes de CFGS
 • Nota de tall diferent a la dels alumnes amb PAU
 • PAU de matèries específiques voluntària per pujar nota
Centres de pràctiques col·laboradors

Pràctiques en empreses de Santa Coloma, Badalona i Barcelona:


Currículum Oficial de Tècnic en Laboratori Clínic i Biomèdic

Informació més recent (Departament d'Educació)

US HI ESPEREM!

Torna a...
<<<  Sanitaris
<< Cicles Formatius