Els alumnes de 1er de Laboratori Clínic i Biomèdic visiten el museu de Human Bodies. 
27/11/19