Dotació d'ordinadors per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles de Grau Mig
A partir del 8 de febrer es procedirà a repartir entre els cursos citats els ordinadors amb què els dota el departament d'Educació. Aquests ordinadors quedaran en propietat de l'institut, però se cedeixen als alumnes fins a final de curs, i els alumnes (i famílies ) són responsables del seu bon ús. Junt amb els ordinadors adjuntem una carta que s'ha de retornar signada a l'institut on s'expliquen totes aquestes condicions"

Ramon Martínez
Director