Optatives del centre a 1r i 2n:
BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

·QUÍMICA
·BIOLOGIA
·DIBUIX TÈCNIC
·TECNOLOGIA INDUSTRIAL
BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

·FRANCÈS
·LLATÍ
·MATEMÀTIQUES APLICADES A LES C.C.S.S
·ECONOMIA