"Pies para que los quiero, si tengo alas para volar" Frida Khalo.

Aquest carnestoltes les alumnes del PFI d'Imatge Personal s'han inspirat en la meravellosa pintora mexicana Frida Khalo

Frida era la dona de les flors al cap, els bordats colorits i les celles prominents. 

Un icona d'estil en tota regla.