Activitats PFI AutomocióDescripció

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan dirigits als jóvens. La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per a continuar estudis de formació professional. Així mateix han de facilitar l'aprenentatge imprescindible per a accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Sortides professionals: què faràs quan acabis?

Treballar com: mecànic electricista d’automòbils: turismes, vehicles pesants, maquinària agrícola, bicicletes, motocicletes i nàutica. Recanvista, instal·lador d’accessoris, tècnic ITV, etc.

Requisits

Jóvens que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Durada i horaris

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Horari de 1r matí i 2n tarda (8 - 14.40 h )