Els alumnes de Cures Auxiliars d'Infermeria visiten el museu de Human Bodies. 
Feb 2020.