HISTÒRIA DE LES VINYES


L’institut Les Vinyes va néixer al mes de novembre de 1979, ara fa uns 40 anys. 40 anys són molts anys o pocs anys, segons l’edat de la persona que parli. O del context en què es parli. O segons amb què es compari. Però, en tot cas, són prou anys perquè hi hagi molts canvis en la vida de les persones i en les institucions.

En primer lloc, cal explicar una mica com eren aquells anys. Feia poc temps que havia mort el dictador que va governar Espanya durant quaranta anys.  S’havien establert les bases d’un sistema democràtic per regir el país. De manera general, se sortia d’un temps en què la població en general vivia preocupada davant la necessitat de canvis i de millores. Eren temps difícils, amb una forta presència del terrorisme etarra, amb inseguretat i falta de confiança en la capacitat de les noves institucions polítiques. Eren temps de moltes mancances, hi havia moltes necessitats a cobrir i no era segur que es poguessin o sabessin cobrir-les. I, a més,  els partidaris del règim anterior, amb forta capacitat econòmica i política, també intentaven imposar els seus criteris antidemocràtics.

Però també eren temps de grans il·lusions: La població tenia la sensació que tot estava per construir, que tot es podia canviar. Tenia  el desig de crear una societat nova, més justa i similar a la dels països europeus del moment. Apareixia la possibilitat d’obrir-se al món després de quaranta anys de viure en una societat tancada i amb poca evolució interna. Arribava a l’edat adulta una nova generació que ja no tenia la por dels seus pares, que havien passat una guerra...  Tots aquests fets, i altres, van generar nous moments socials i polítics, amb gran empenta davant la situació general del país. I el país, evidentment, va canviar, i molt.

Santa Coloma de Gramenet era una població que reflectia perfectament la realitat de l’època. Un poble bàsicament agrícola i de residències d’estiueig de la gent benestant de Barcelona (finals del segle XIX, inicis del segle XX) s’havia transformat en una ciutat densament poblada, a causa de les fortes onades de migració interna al llarg del segle XX, molt especialment els anys 50 i 60 del passat segle. S’havien construït molts pisos, però molts pocs serveis . Hi havia un mal transport públic, pocs serveis sanitaris i d’educació, escassos parcs públics, calia urbanitzar i posar enllumenat en molts carrers, el clavegueram no sempre estava construït... . I la població va haver de ser reivindicativa: segrest d’autobusos per aconseguir que s’establissin noves línies, manifestacions per aconseguir CAP’s i farmàcies, protestes per aconseguir l’obertura de noves escoles i instituts... la població de Santa Coloma va lluitar per aconseguir una ciutat moderna, amb tots els serveis necessaris, I poc a poc es va aconseguir.

En aquest context neix l’Institut Les Vinyes. Com que havia augmentat molt la població, es necessitaven més escoles i instituts. I també es necessitava donar resposta als joves que no volien estudiar batxillerat  i volien accedir a la formació professional, per accedir amb una mínima garantia al món laboral. En aquells anys es van crear moltes escoles i instituts a la ciutat. El Puig Castellar ha celebrat el 50è aniversari, el Terra Roja també el 40è... I ara nosaltres.

Les Vinyes va néixer com un institut només de Formació Professional. De fet, abans que es decidís anomenar-lo “Les Vinyes”, era el “Instituto de FormaciónProfesional número 1 de Santa Coloma de Gramanet”. El número 2 fou l’actual Institut La Bastida.  El nom de Les Vinyes es va posar en record d’unes plantacions de vinya que ocupaven l’emplaçament actual, i que arribaven fins el riu Besòs.

L’inici de l’Institut va ser una mica difícil, reflex dels temps que corrien. Davant el retard en el lliurament de l’obra per part de l’empresa constructora, el professorat ja designat va saltar les tanques de protecció i va obrir l’institut. Hi va haver molts problemes de subministrament de material i d’acabat de les instal·lacions els primers cursos. En algun cas, i com a acció reivindicativa, es va arribar a descarregar davant l’Ajuntament  la maquinària que arribava destinada als tallers, per forçar les administracions a actuar i acabar les obres. Els primers cursos, doncs, com és fàcil d’imaginar, es van impartir amb greus mancances. Però es van impartir. I així fins avui-

Els cicles formatius que s’imparteixen en l’actualitat a Les Vinyes corresponen a les famílies Sanitària, Automoció i Imatge Personal.  Les dues primeres famílies, des del primer dia. Al llarg dels temps, també han passat pel centre les famílies d’Electricitat i Electrònica, Administració, Química, Fabricació de màquines (Metall) i Moda i Confecció. Aquestes dues darreres es van impartir durant molts anys.

En aquells anys, abans de la implantació de l’ESO, l’institut “estava” en el barri, però no “era” del barri. Gran part de l’alumnat de l’antiga Formació Professional provenia d’altres barris de Santa Coloma, de Badalona, Sant Adrià, Montcada, etc. No hi havia arrelament. Especialment a l’anomenat primer grau de l’antiga FP. Eren alumnes que venia de suspendre l’EGB (durava fins els 14 anys de l’alumne, equivalent a 2n d’ESO actual), que no podien accedir al món laboral fins els 16, que no tenien gaire interès en els seus estudis, que no eren del barri, que esperaven uns estudis professionals i es tornaven a trobar amb totes les assignatures teòriques. Un alumnat difícil i, al mateix temps, que no rebia satisfacció a les seves necessitats. No hi havia bona relació amb el barri.

El panorama ja canviava amb els alumnes de segon grau de l’antiga FP. Eren alumnes motivats, amb unes aspiracions professionals clares i a l’abast de la mà. Era un altre alumnat. En aquest cas sí que es responia a les seves necessitats i aspiracions.

A l’inici del curs 1996-1997 es va iniciar la impartició de l’ESO en el nostre institut. Poc a poc, la situació va canviar. Any rere any van pujar la nova promoció i  va cursar Batxillerat. El mateix any va començar la transformació de l’antiga FP en els actuals Cicles Formatius, de grau mig i de grau superior. I així es va arribant a l’Institut actual. Ha millorat molt l’arrelament en el barri. Molts fills d’antics alumnes venien i venen a l’Institut. Avui, Les Vinyes és l’institut més gran de Santa Coloma, pel que fa al nombre de grups/classe, d’alumnat i de professorat.

I seguim, tot obrint la porta al futur, al vostre futur.


L'institut en obres fa 40 anys


FOTOS 40 ANIVERSARI