A l’atenció de les famílies i alumnes del centre

Benvolgudes i benvolguts al nou curs! 

Ens adrecem a vosaltres per tal de fer-vos saber que abans del dimecres 7 de setembre, l’alumnat rebrà un correu a la seva adreça de l’institut. Se l'informarà del grup i de l’hora en què ha de venir a l’institut el dia de les presentacions. L’alumnat haurà de pujar a l’aula de grup,  a l’hora indicada al correu del tutor/a.  

Aquest curs no hi ha mesures Covid específiques, però si algú presenta símptomes o és contacte directe de positiu, caldrà prendre les mesures necessàries.  

Ben cordialment

Equip Directiu