HORARIS PRESENTACIÓ DEL CURS
PER A CICLES FORMATIUS I PFI

7 DE SETEMBRECF DE MATÍ

Emergències sanitàries (1R i 2N)

Aula d'audiovisuals

9:30

Farmàcia i parafarmàcia (1R i 2N)

Aula d'audiovisuals

10:30

Carrosseria i electromecànica de vehicles (1R)

Aula d'audiovisuals

11:30

Cures auxiliars d'infermeria 
Aula d'audiovisuals
12:30

PFI Automoció i perruqueria
Biblioteca
12:30

Perruqueria (1R i 2N)
Taller Perruqueria
13:30

Laboratori clínic i biomèdic (1R i 2N)
Audiovisuals
13:30


CF DE TARDA


Farmàcia i parafarmàcia (1R i 2N)
Audiovisuals 
15:30

Emergències sanitàries (1R i 2N)
Audiovisuals
16:00

2N Electromecànica i 2N Carrosseria
Audiovisuals
16:30

Cures auxiliars d'infermeria (B/C)
Audiovisuals
17:00

Dietètica (1R i 2N)
Audiovisuals
17:30